Rozhovor s klientom

Ďakujeme ti za ochotu zodpovedať nám 8 otázok…

Na zodpovedanie otázok do rozhovoru si vyhraď dostatok času a priestor na sústredenie.

Rozhovor bude zverejnený na webových stránkach Spolu Sme Silnejší a zdieľaný na sociálnych sieťach. Odoslaním tohto formuláru súhlasíš s jeho zverejnením v online priestore.

Prosíme ťa o rozsiahle odpovede, vďaka ktorým naši potenciálni budúci klienti pochopia, že nie sú jediní a zároveň, že nie sú v tom sami.

Na konci tohto formuláru budeš nahrávať svoje porovnávacie fotky pred a po. Nemusia to byť žiadne umelecké fotky. Stačia bežné – zo života. Snaž sa však, prosím, aby ti na nich bolo vidieť telo minimálne od pása hore (môžeš byť oblečený/á, to je v samozrejmé…). Fotky, na ktorých je vidieť iba tvoju tvár, nebudú akceptované.

Po odoslaní tohto formuláru máme pre teba pripravené prekvapenie ako prejav našej vďaky.


Identifikácia profilu


Otázka č.1

Každý máme svoj životný príbeh.
Svoje radosti, ale aj starosti…
Povedz nám o sebe, kto si, čím si si prešiel/la, a dovoľ nám aspoň do určitej miery nahliadnuť do tvojho súkromia v minulosti…

Ide o to, aby ľudia, ktorí to budú čítať, pochopili, že nikto nemá dokonalý život, no zmena je v našich vlastných rukách.

Ako si na tom bol/a pred našou spoluprácou?

Emočne – pocity zo seba.
Fyzicky – hmotnosť, výzor postavy.

Čo si predtým skúšal/a?


Otázka č.2

Prečo si sa rozhodol/la pre spoluprácu práve s nami?

Čím sme ťa oslovili?


Otázka č.3

V čom to bolo s nami iné ako to, čo si skúšal/a predtým?

Čo sa ti na našej spolupráci najviac páčilo?


Otázka č.4

Aký výsledok si dosiahol/a?

Čo ti to do života prinieslo?


Otázka č.5

Kde si myslíš, že by si bol/a – v akom stave dnes, keby si to nezačal/a s nami riešiť?


Otázka č.6

Stálo to za to?

Neľutuješ svoju investíciu?

V prvej otázke si nám dovolil/a nahliadnuť do tvojho súkromia v minulosti, pred našou spoluprácou…
V tejto otázke nám dovoľ nahliadnuť do tvojho súkromia dnes…
V čom je tvoj život iný?


Otázka č.7

Komu a prečo by si odporúčal/a vstúpiť s nami do spolupráce?


Otázka č.8

Teraz, prosím, napíš krátku recenziu, v ktorej zhrnieš svoju skúsenosť s nami vrátane tvojich dosiahnutých výsledkov.

Skús to napísať na 3-6 viet.

(pred pokračovaním na ďalší krok si svoju recenziu skopíruj)


Tvoje fotky PRED a PO

Gratulujem!

Prešiel/la si cestou od „byť motivovaný/á“ ku „stať sa motiváciou“.

Teraz potvrď svoje odpovede z predošlých otázok a nahraj nám svoje fotky pred a po, ktoré použijeme v článku rozhovoru s tebou.

Môžeš nahrať až 3 fotky „pred“ a až 3 fotky „po“ – my si buď vyberieme, ktorá najviac vyhovuje, alebo použijeme viaceré.

Avšak minimálne 1 fotka „pred“ a 1 fotka „po“ je nutná.