sss logo standard

VSTUPNÁ DIAGNOSTIKA

Vstupná diagnostika poskytuje komplexný prehľad o Vašom fyzickom stave a pomáha identifikovať kľúčové oblasti pre zlepšenie Vašej kondície a celkového zdravia.

Je to prvý krok k efektívnejšiemu a cielenejšiemu prístupu k zdravému životnému štýlu.


Čakajú nás celkovo
3 stretnutia:

BIOIMPEDANČNÁ
ANALÝZA

…Vám poskytne presný a hlboký pohľad na vašu telesnú kompozíciu, odhalí skryté zdravotné riziká a umožní Vám cielene formovať svoje telo a zlepšovať kondíciu.

ANALÝZA
STRAVOVACÍCH
NÁVYKOV

…Vám poskytne detailný pohľad na Vaše stravovacie zvyky, odhalí potenciálne nedostatky a pomôže Vám optimalizovať stravovanie pre maximálne zdravie a vitalitu.

IDENTIFIKAČNÝ
TRÉNING

 …Vám poskytne presné meranie fyzickej kondície, sily a mobility, čo je nevyhnutné pre vytvorenie cieleného a účinného tréningového plánu, ktorý Vás efektívne dostane k Vašim fitness cieľom.

Vstupná diagnostika je váš štartovací bod na ceste za optimálnym zdravím a vitalitou.

Vďaka komplexnému posúdeniu vašej fyzickej kondície, zahŕňajúc analýzu svalovej nerovnováhy, posturálnych odchýlok a nutričných zvyklostí, dostanete presný obraz vašej súčasnej kondície.

Náš tím odborníkov vám poskytne osobne prispôsobené odporúčania, ktoré vám umožnia adresovať zistené nedostatky, zlepšiť fyzickú výkonnosť a naštartovať pozitívnu transformáciu smerom k vyššej kvalite života.

S našou Vstupnou diagnostikou položíte pevné základy pre dosiahnutie vašich zdravotných a fitness cieľov.

ZAČNITE
SVOJU
PREMENU

Pripravte sa na zmenu a objednajte sa na Vstupnú diagnostiku ešte dnes! Otvorte dvere k Vašej lepšej kondícii a zdraviu.

Bioimpedančná analýza ….. 10,00€
Analýza stravovacích návykov ….. 19,90€
Identifikačný tréning ….. 20,00€

Dnes v 60% zľave: 49,90 19,90€

Tešíme sa na stretnutie s vami

Kde nás nájdete?
Všetky 3 stretnutia budú na rovnakom mieste: SomFit – Privátny Fitness Klub
Adresa: Škultétyho 184/14, 958 01 Partizánske (budova vedľa Peugeotu)

treneri