vzorec na výpočet BMI

Vzorec na výpočet BMI odhalí aj nízky stupeň obezity

Aký je správny vzorec na výpočet BMI a čo konkrétne táto skratka znamená? BMI (index telesnej hmotnosti) je považovaný za štandardný nástroj zdravia vo väčšine zdravotníckych zariadení.

Už desaťročia sa používa ako elementárne meranie zdravia na základe veľkosti tela. Avšak, často je kritizované za prílišné zjednodušenie toho, čo v skutočnosti znamená byť zdravý.

Mnohí v súčasnosti tvrdia, že vzorec na výpočet BMI je zastaralý, nepresný a nemal by sa používať či už vo fitness alebo lekárskom prostredí.

V tomto článku nájdete vzorec na výpočet BMI a všetko, čo o jeho histórií, alternatívach a presnosti potrebujete vedieť.

Aký je vzorec na výpočet BMI?

Index telesnej hmotnosti (BMI) bol vyvinutý v roku 1832 belgickým matematikom menom Lambert Adolphe Jacques Quetelet. Tento muž vyvinul škálu BMI, aby rýchlo odhadol stupeň nadváhy a obezity v danej populácií. Vzorec na výpočet BMI mal byť nápomocný pre vlády, aby sa vedeli ľahšie rozhodnúť, kam prideliť finančné a zdravotné zdroje.

Quetelet uviedol, že BMI nebolo užitočné pri štúdiu jednotlivcov, ale skôr pri poskytovaní prehľadu celkového zdravia populácie.


Sú pre vás tieto premeny inšpirujúce?

Ak áno, toto by ste určite mali vidieť:

Viac informácií

I napriek Queteletovým výsledkom sa BMI používa na meranie zdravia jednotlivcov.

Stupnica BMI je založená na matematickom vzorci. Ten určuje, či má človek takpovediac „zdravú“ váhu. Počíta sa vydelením jeho hmotnosti v kilogramoch výškou v metroch na druhú (1).

BMI = hmotnosť (kg) / výška (m²)

Na vypočítanie BMI môžete použiť aj online kalkulačku. Napríklad tú, ktorú poskytuje Národný inštitút zdravia.

Po vypočítaní BMI je dôležité, porovnať výsledok so stupnicou BMI, aby ste zistili, či spadáte do „normálneho“ rozsahu hmotnosti (2).

BMI tabuľka

Pokiaľ nespadáte do „normálnej“ hmotnostnej kategórie, môže zdravotnícky pracovník navrhnúť zmeny zdravia či životného štýlu.

Niektoré krajiny používajú vzorec na výpočet BMI, aby lepšie reprezentovali veľkosť a stav ich populácie.

Príklad:

Ázijskí muži a ženy sú vystavení vyššiemu riziku srdcových chorôb pri nižšom BMI v porovnaní s inými krajinami (3).

Vzorec na výpočet BMI môže zdravotníckemu pracovníkovi poskytnúť istý prehľad o stave pacienta na základe jeho hmotnosti. Treba však brať do úvahy aj iné faktory ako napríklad vek, pohlavie, rasa, genetika, tuková hmota, svalová hmota či hustota kostí.

Rozhoduje vzorec na výpočet BMI o našom zdraví?

Hovorí sa, že BMI nedokáže presne identifikovať, či je človek zdravý. Väčšina štúdií ale poukazuje na to, že riziko chronického ochorenia a predčasného úmrtia u človeka sa zvyšuje s BMI nižším ako 18,5 (podváha) alebo 30,0 alebo vyšším (obézny) (4,5).


Toto jesť a chudnúť?👇

jedálniček na mieru

Pre diétach sen, s nami realita…

Viac informácií

Štúdia na 16 868 ľuďoch ukázala, že ľudia v kategórií „obézni“ BMI mali o 20% vyššie riziko úmrtia zo všetkých príčin srdcových chorôb v porovnaní s ľuďmi v kategórií „normálneho“ BMI (6).

Výskumy tiež zistili, že tí, ktorí boli v kategórií „podváha“ a „ťažko obézni“ alebo „extrémne obézni“ zomreli v priemere o 6,7 roka a 3,7 roka skôr ako tí v kategórií „normálneho“ BMI.

Iné štúdie ukázali, že BMI vyššie ako 30,0 začína výrazne zvyšovať riziko chronických zdravotných problémov ako je cukrovka 2. typu, srdcové choroby, dýchacie ťažkosti, ochorenie obličiek, nealkoholické stukovatenie pečene a problémy s pohyblivosťou (7,8,9,10,11,12,13)

Vzhľadom na to, že väčšina výskumov ukazuje zvýšené riziko chronických ochorení u ľudí, ktorí majú obezitu, mnohí zdravotníci môžu použiť BMI ako všeobecný prehľad o riziku osoby. Napriek tomu by to nemal byť jediný používaný diagnostický nástroj (14,15)

Vzorec na výpočet BMI – aké sú jeho nevýhody?

Neberie do úvahy iné faktory zdravia.

BMI

BMI odpovedá iba „áno“ alebo „nie“, pokiaľ ide o to, či má osoba „normálnu“ hmotnosť, bez akéhokoľvek kontextu s jej vekom, pohlavím, genetikou, životným štýlom, anamnézou alebo inými faktormi.

Spoliehanie sa len na BMI môže vynechať ďalšie dôležité merania zdravia ako je napríklad cholesterol, hladina cukru v krvi, srdcová frekvencia, krvný tlak, úroveň zápalov. Preto môže do istej miery preceňovať alebo podceňovať skutočný zdravotný stav človeka.

Navyše procesom starnutia telesná tuková hmota prirodzene pribúda a svalová hmota prirodzene ubúda.

Štúdie ukázali, že vyššie BMI 23,0 – 29,9 u starších dospelých môže chrániť pred predčasným úmrtím a chorobami (16,17).

Napokon vzorec na vypočítanie BMI na určenie zdravotného stavu človeka ignoruje ostatné aspekty zdravia, vrátane duševnej pohody a komplikovanejších sociologických faktorov.

Telesná hmotnosť ako miľník?

Hoci 1kg svalov váži na vlas rovnako ako kilogram tuku, svaly sú hustejšie a zaberajú menej miesta. Preto aj človek, ktorý je štíhly, ale má vysokú svalovú hmotu môže byť na váhe ťažší.

Napríklad:

Osoba, ktorá má 97kg a meria 175cm má BMI 29,5. To sa klasifikuje už ako „nadváha“.

Dvaja ľudia rovnakej výšky a hmotnosti by však mohli vyzerať diametrálne odlišne. Jeden môže byť kulturista s vysokou svalovou hmotou a druhý môže mať vyššiu tukovú hmotu.

Ak vezmeme do úvahy iba BMI, môžeme klasifikovať osobu ako „nadváhu“ alebo „obezitu“ aj napriek nízkej hmotnosti tuku. Je dôležité brať do úvahy obe – svalovú i tukovú hmotu (18,19,20).

Vzorec na výpočet BMI ako ignorant tuku?

I keď vyššie BMI je spojené s horšími zdravotnými výsledkami, umiestnenie tuku na tele môže znamenať väčší rozdiel.

Tí, ktorí majú tuk uložený v oblasti žalúdka (jablkový typ postavy), majú väčšie riziko chronických ochorení ako tí, ktorí majú tuk uložený prevažne v oblasti bokov, zadku alebo stehien (21,22,23,24)

Môže BMI skresliť vašu hmotnosť?

Niektorí zdravotníci sa pridržiavajú prevažne výsledkov BMI a tak sa zabúdajú pozerať na pacienta ako na jednotlivca. Ako sme už spomínali, výsledok BMI nie je tak úplne presný a preto môže viesť k skresleniu hmotnosti a následne i k nízkej zdravotnej starostlivosti (25,26).

Osoby, ktoré majú vyššie BMI častokrát uvádzajú, že ich lekár sa vo veľkej miere spoliehal najmä na vzorec na výpočet BMI. Preto si často vážne zdravotné problémy nevšimneme alebo sa nesprávne považujú za problémy súvisiace s hmotnosťou.

Štúdie taktiež ukázali, že ľudia, ktorých telesná hmotnosť je vyššia majú tendenciu lekárov navštevovať len zriedka. Dôvodom je strach z odsúdenia, z prehliadky, nedôvera voči pracovníkovi alebo zlá skúsenosť (27).

Otáznikom je či vzorec na výpočet BMI platí pre všetky populácie rovnako

Napriek širokému používaniu BMI medzi všetkými dospelými nemusí presne odrážať zdravie určitých rasových a etnických populácií.

Mnoho štúdií poukazuje na to, že ľudia ázijského pôvodu majú zvýšené riziko chronických ochorení pri nižších bodoch BMI ako ľudia svetlejšej pleti (28,29,30).

Takisto ľudia tmavšej pleti môžu byť nesprávne klasifikovaní ako ľudia s nadváhou. Napriek tomu, že sa u nich vyskytuje väčší podiel svalovej ako tukovej hmoty.

Nakoniec, spoliehanie sa len na BMI ignoruje kultúrny význam veľkosti tela pre rôzne skupiny. V niektorých kultúrach je vyššia tuková hmota považovaná za zdravšiu a žiadanejšiu. Zdravotnícki pracovníci by preto mali zvážiť, čo znamená „zdravie“ pre každého jednotlivca (31,32,33).

V prípade, že máte problém s redukciou váhy a správne nastavenie stravy vám tiež robí problémy, neváhajte nás kontaktovať.

Radi vám pomôžeme a nasmerujeme vaše kroky tým správnym smerom.

Zistite, ako schudnúť:

Urobte si Test Nutričnej Optimalizácie teraz hneď zdarma a získajte osvedčené know-how.